Традиция и запазена марка от 1992г.

„Вланел” ЕООД е създадена от Владимир Недев през 1992г. с предмет на дейност търговия с храни.През 1999г. , бързо развиващата се търговска фирма, започва производство на разфасовки от пилешко месо в малък цех в Радомир. Това са първите стъпки по пътя на големия проект за предприятие за преработка на пилешко месо.

Предприятие за преработка на бели меса

Новото предприятие за преработка на бели меса – гр. Радомир, отваря врати през месец юли 2006г., построено и оборудвано изцяло със собствено финансиране. Фабриката е оборудвана с машини и съоръжения от водещи световни фирми като „Фригоскандия” /САЩ/, „Фомако” /Дания/ и „Волф” /Германия/, „Дорит” /Швейцария/, „Бизерба” /Германия/, „Валдиса” /Швейцария/, „Фуджи” /Япония/, Шомакер /Германия/ и други. В последните години ръст в производството бележат продуктите ни от панирано пилешко бон филе в „home style“ с различни вкусове и пикантност, както и крилцата „BBQ“.

Високи технологии в обработването, замразяването и опаковането

Високите технологии в обработването, замразяването и опаковането допринасят за уникалността на произвежданите артикули и техните хранително - вкусови качества. Спиралният тунел позволява индивидуално бързо замразяване на продуктите, което означава висока трайност, ниски загуби при размразяване и запазване на вкусовите качества на заготовките.

Система за безопасност на храни

Предприятието разполага със собствена хладилна складова база за съхранение на суровини и готови продукти, както и с транспортни средства, оборудвани за превоз на стоки в замразено и охладено състояние.

Производствената дейност е с функционираща система за безопасност на храни – НАССР и GMP, която непрекъснато се усъвършенства и доразвива. Предприятието за преработка на бели меса е едно от първите със статут за съответствие с европейско законодателство за храните и търговия в ЕС през 2007г., а в последните пет години е носител на един от най-високите стандарти за качество, хигиена и безопасност на храните – BRC, който се актуализира чрез независими ежегодни одити.

Фокус към безопасността на продуктите и качеството на суровините

Безопасността на произвежданите продукти, фокусът към високото качество на използваните суровини и материали и коректността към потребителя, и неговото своевременно информиране е от първостепенно значение за ръководството на Предприятието за преработка на бели меса – гр. Радомир. За целта суровината и готовия продукт се подлагат ежеседмично на лабораторни изпитания в лицензирана лаборатория, както за вътрешен контрол, така и за мониторинг от Агенция по храните. Чрез вземане на смивки от оборудването, което е в контакт с пилешкото месо по време на производствения процес, се следи микробиологичния статус на повърхностите в залата за производство. Санитарната обработка – почистване и дезинфекция на помещения, машинен парк и складови бази, както и на производствения инструментариум и инвентар – се осъществява с детергенти и дезинфектанти на водещи европейски фирми в тази област.

Вкусът преди всичко

За своите клиенти „Вланел” ООД е изградена традиция и запазена марка за висококачествени продукти от пилешко месо с превъзходен вкус.
За своите партньори, „Вланел” ООД е израз на лоялност и коректност във взаимоотношенията.