Бързо замразени

Охладени

Новини

Регламент ЕО 543/2008

23.11.2010

Регламентът установява стандартизиране на трупните състояния на птиците и въвежда терминология за определяне на видовете разфасовки, анатомични части и кланична обработка /охлаждане  и видове методи/ и престой.