Бързо замразени

Охладени

Новини

НВМС стартира проверки в магазинната мрежа

23.11.2010

НВМС стартира проверки в магазинната мрежа  с цел установяване на произхода на месните продукти и наличието на коректна търговска документация.